Værdiansættelse af virksomhed

Værdiansættelse af virksomhed

Hvis du skal købe eller sælge en virksomhed, skal der ofte sættes en værdi på virksomheden.

Værdiansættelse af virksomheder kan være en meget kompliceret proces, som involverer mange forskellige faktorer. Det er derfor ofte vigtigt at involvere branchespecialister, som har et indgående kendskab til, hvordan en virksomhed bliver værdiansat.

I den praktiske verden anvendes en lang række forskellige modeller for værdiansættelse af virksomheder; discounted cash flow, multiple-modeller, realisationsværdier og mange flere. Hver model har sin styrke, og det er meget vigtigt at finde den rigtige model i den konkrete situation.

I forbindelse med et virksomhedskøb er det selvsagt meget vigtigt at få sat den rigtige pris på virksomheden. Ved køb af virksomhed skal der i værdiansættelsen desuden tages hensyn til resultatet af due diligence og de øvrige undersøgelser som typisk udføres i forbindelse med virksomhedssalget.

I praksis ser vi ofte, at forhold i virksomheden bliver medtaget to gange i værdiansættelsen fx værdi af et anlægsaktiv og den fremtidige indtjening i virksomheden. Det forhold kan få alvorlige økonomiske konsekvenser i forbindelse med eksempelvis køb af en virksomhed.

Mange købere af virksomheder erfarer efterfølgende, at de har købt virksomheden for dyrt, fordi forudsætningerne for den endelige værdiansættelse ikke holdt i den virkelige verden. Vi kan hjælpe dig med at undgå disse fejl.

Gennem mange år har vi rådgivet kunder om værdiansættelse af virksomheder inden for en lang række forskellige brancher. Derfor er vi godt klædt på til at rådgive dig i forbindelse med værdiansættelse af din virksomhed eller en virksomhed, som du påtænker at købe.

Kontakt

René Mørch Sørensen

Partner

Tlf: 4636 6000
Mobil: 3048 0608
E-mail: rms@rir.dk