Strategi- og forretningsudvikling

Strategi- og forretningsudvikling

Strategi- og forretningsudvikling er centrale ledelsesværktøjer for dig, som driver en virksomhed.

Det er samtidig vores erfaring, at en velgennemtænkt og implementeret strategi ofte vil være med til at øge overskuddet markant i virksomheden på både kort og lang sigt.

Hvis en strategiproces skal være en succes, er det en grundlæggende forudsætning, at ledelsen og medarbejderne er forandringsparate. Især ledelsen skal kunne se nødvendigheden i at have en klart defineret strategi og samtidig kunne anvende strategien som et aktivt ledelsesværktøj i dagligdagen.

I disse meget omskiftelige tider oplever mange virksomheder et stort pres på deres indtjening. Virksomheder må lukke eller går ligefrem konkurs, ofte fordi ejeren/ledelsen ikke har reageret på ændringer i markedet i tide. Den globale konkurrence, finanskrisens efterdønninger samt udbredelsen af nye digitale forretningsmodeller kan, uden rettidig handling fra ledelsen/ejeren, medføre en betydelig risiko for, at især mindre og mellemstore virksomheder må dreje nøglen om.

I nogle situationer er det nok at lave små justeringer i virksomheden, hvis et produkt ikke længere skal fremstilles, fordi det er tabsgivende. I andre situationer skal hele virksomhedens produktsortiment skiftes ud, fordi efterspørgslen efter virksomhedens produkter med stor sandsynlighed vil forsvinde inden for en kortere årrække.

Virksomhedsejeren bør løbende kunne svare på en lang række konkrete spørgsmål, som vi har kompetencerne til at stille. Men vi kan også hjælpe dig med at finde svarene, som passer til netop din virksomhed og situation.

Vi har gennem mange år rådgivet vores kunder omkring strategiske spørgsmål og udfordringer. På grundlag af denne erfaring har vi udviklet et strategiværktøj, som især er målrettet mindre og mellemstore virksomheder.

Dette værktøj vil være med til at sikre, at du får en struktureret og balanceret strategiproces, hvor du i tæt samarbejde med os får gennemanalyseret din virksomhed med henblik på, at vi sammen kan udvikle en holdbar og fremtidssikret strategi- og forretningsplan. Ofte er det nødvendigt at få ekstern bistand til at gennemføre en god strategiproces. Det kræver praktisk erfaring at udvikle bæredygtige strategier, og det kræver ofte modspil til ledelsen i processen at nå frem til den helt skarpe strategi og handlingsplan.

Vores tilgang til strategiprocessen er, at den skal være jordnær og meget praktisk relateret. Når strategiprocessen er afsluttet, vil du have en strategiplan, som er meget konkret på, hvilke tiltag din virksomhed skal gennemføre i den kommende periode. Den indeholder klare finansielle mål, en prioriteringsliste og meget mere.

Kontakt

René Mørch Sørensen

Partner

Tlf: 4636 6000
Mobil: 3048 0608
E-mail: rms@rir.dk