Skatteinformation

Skatteinformation januar 2019

 • Lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende eller måske trippelbeskatning
 • En bruttoskat på 32,84 % - hvem kan nøjes med det?
 • Hvordan er det med fristerne - ikke mindst de grove?
 • Momshåndtering ved salg af gavekort
 • Boligudlejningsejendomme og moms
 • Ny lovgivning
 • Landsretsdomme
 • Byretsdomme
 • Administrative afgørelser

Skatteinformation august 2018

 • Betaling én gang for alle - eller skal vi se tiden an?
 • Aktier og flytning til udlandet - skat af urealiseret avance
 • Bitcoins - er du spekulant?
 • Den momsmæssige behandling af udlæg
 • Moms i fonde, foreninger og selvejende institutioner
 • Ny lovgivning
 • Højesteretsdomme
 • Landsretsdomme
 • Byretsdomme
 • Administrative afgørelser
Læs publikationen her

Skatteinformation januar 2018

 • Reklame og repræsentation – fradrag og beskatning
 • Skub skatten af en ejendomsfortjeneste
 • Altid fradrag for løn – kun næsten!
 • Flytning til Danmark – det rigtige tidspunkt!
 • Momsregistrering – udenlandske byggefirmaer
 • Momskompensation til velgørende foreninger
 • Nye love
 • Højesteretsdomme
 • Administrative afgørelser

Skatteinformation august 2017

 • Airbnb, GoMore - deleøkonomi som skatteministeren kan li’.
 • Kan lønudgifter altid fratrækkes?
 • Gaver - et udslag af gavmildhed.
 • Moms i den gode sags tjeneste.
 • Leasing af personbiler - moms og skat.
 • Udvidelse af momspligten ved salg af fast ejendom.
 • Nye love.
 • Højesteretsdomme.
 • Landsretsdomme.
 • Administrative afgørelser.

Skatteinformation januar 2017

 • Kørselsgodtgørelse - er den skattefri og gælder en skattefrihed også for hovedaktionærer?
 • Er det din hobby - eller vil du tjene penge?
 • Medarbejderaktier - skat nu eller senere.
 • Hvornår er der tale om en fordring - hvor privatpersoner har fradrag for tab?
 • Realitetsgrundsætning, omgåelsesklausul eller ej - slutresultatet bliver ikke altid som forventet.
 • Momsfradragsret i holdingselskaber.
 • Kantinemoms.
 • Ny lovgivning.
 • Højesteretsdomme.
 • Landsretsdomme.
 • Administrative afgørelser.

Skatteinformation august 2016

 • Selvangivelsen 2015.
 • Og så er der lige det med retssikkerhed!
 • Kan vi trække fra eller skal vi aktivere?
 • Kan jeg stille sikkerhed i virksomhedsaktiver - eller skal jeg betale skat?
 • Udbytte til udenlandske aktionærer - skal der betales skat i Danmark?
 • Skal din virksomhed momsregistreres i udlandet?
 • Momsfri virksomhedsoverdragelse - er momsreguleringsforpligtelsen overdraget?
 • Nye love.
 • Højesteretsdomme.
 • Byretsdomme.
 • Administrative afgørelser.

Skatteinformation januar 2016

 • Ferieboliger - på kryds og tværs.
 • Den heldige boligsælger - vil SKAT have en del af glæden?
 • Fuld, halv eller ingen dansk skat ved arbejde i udlandet.
 • Skattefri kørselsgodtgørelse.
 • Underleverancer til momsfri undervisning - hvor står vi nu?
 • Moms ved salg af grunde med ‘nedrivningsklare’ bygninger.
 • Nye love.
 • Højesteretsdomme.
 • Byretsdomme.
 • Administrative afgørelser.

Skatteinformation august 2015

 • Selvangivelsen for 2014
 • Virksomhedsordningen - nedskydning af gråspurve med kanoner?
 • Kan jeg udleje min gamle cykel og fortsat anvende virksomhedsordningen?
 • Aktionærlån - kan et ‘gammelt’ lån blive et nyt lån og derfor skattepligtigt?
 • Investering af pensionsmidler i unoterede aktier og anparter
 • Forretningsdebitorer - hvornår kan kreditor fratrække tabet?
 • Nye momsregler for elektroniske tjenesteydelser
 • Moms af tilskud og fradragsret
 • Nye love
 • Højesteretsdomme
 • Landsretsdomme
 • Byretsdomme
 • Administrative afgørelser

Skatteinformation januar 2015

 • Udlån fra virksomhedsordningen - skat eller skal ikke!
 • Skal vi bytte - og hvad siger skattereglerne?
 • Virksomhed i flere lande - hvad med beskatning?
 • Arbejdsudleje - vi trækker i land!
 • Underskudsfremførsel i aktie- og anpartsselskaber
 • Momsfradrag ved leasing af personbiler til firmabrug
 • Kørsel i udenlandsk indregistreret bil i Danmark
 • Reguleringsforpligtelse ved momsfri udlejning eller salg af nyopførte bygninger
 • Omvendt betalingspligt for moms ved indenlandske salg af bærbare computere, mobiltelefoner mv.
 • Nye love
 • Lovforslag
 • Højesteretsdomme
 • Administrative afgørelser

Skatteinformation august 2014

 • Selvangivelsen for 2013.
 • Funny Money i skattely.
 • SKAT - hvornår indtræder der fuld dansk skattepligt?
 • Rette indkomstmodtager og betalingskorrektion.
 • Moms eller momsfrihed ved salg af fast ejendom.
 • Moms af grænseoverskridende tjenesteydelser.
 • Godtgørelse af el- og energispareafgift.
 • Nye love.
 • Verserende lovforslag.
 • Højesteretsdomme.
 • Landsretsdomme.
 • Administrative afgørelser.

Skatteinformation januar 2014

Reklame og repræsentation – fradrag og beskatning Skub skatten af en ejendomsfortjeneste Altid fradrag for løn – kun næsten! Flytning til Danmark – det rigtige tidspunkt! Momsregistrering – udenlandske byggefirmaer Momskompensation til velgørende foreninger Nye love Højesteretsdomme Administrative afgørelser