Regnskabsudarbejdelse

Regnskabsudarbejdelse

Det er et krav fra myndighederne, at virksomheder aflægger årsregnskab. Årsregnskabet er sammen med den løbende regnskabsrapportering et vigtigt styringsredskab for virksomhedens ledelse og dens interessenter. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen får du vores vurdering af virksomhedens udvikling, ligesom vi drøfter de tendenser og øvrige forhold, der kan få betydning for virksomhedens fremtid.

Selskaber skal overholde meget detaljerede krav i årsregnskabslovgivningen, og det er én af vores primære opgaver at bistå vores kunder med revision og udarbejdelse af års- og perioderegnskaber på baggrund af det førte bogholderi.

Skattevæsenet har egne krav til de oplysninger, der skal fremgå af regnskabsmaterialet, og vi sørger bl.a. for udarbejdelsen af diverse specifikationer til brug for selvangivelsen samt tilbyder skatterådgivning.