Indsendelse af årsrapport

Aktie- og anpartsselskaber skal indsende deres årsrapporter til Erhvervsstyrelsen uden ugrundet ophold efter afholdelse af generalforsamlingen. I praksis vil det sige i løbet af ganske få ekspeditionsdage efter godkendelsen af årsrapporten på generalforsamlingen.

For selskaber med kalenderåret som regnskabsår er indsendelsesfristen torsdag den 31. maj 2012 forstået på den måde, at årsrapporten skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest denne dato.

Indsendes årsrapporten på papir, skal denne indsendes til:

Erhvervsstyrelsen
Postboks 621
0900 København C

For sen indsendelse

Hvis årsrapporten ikke er modtaget inden fristens udløb, sender Erhvervsstyrelsen et brev til selskabet med påkrav om at indsende årsrapporten. Det fremgår af dette brev, at hvis årsrapporten ikke er modtaget senest 8 hverdage efter brevets datering, vil medlemmerne af virksomhedens øverste ledelse blive pålagt en afgift, når årsrapporten modtages.

Afgiften ved overtrædelse af indsendelsesfristerne udgør 500 kr. pr. ledelsesmedlem for 1. påbegyndte måned, 2.000 kr. for 2. påbegyndte måned og 3.000 kr. for 3. påbegyndte måned. Afgiften kan højst udgøre 3.000 kr. pr. ledelsesmedlem.

Hvis årsrapporten ikke er modtaget senest 4 uger efter dateringen af brevet fra Erhvervsstyrelsen, kan Erhvervsstyrelsen sende virksomheden til tvangsopløsning i skifteretten.