Digitale regnskaber

Folketinget vedtog for nylig et lovforslag om obligatorisk digital kommunikation for virksomhederne.

Vedtagelsen betyder, at de ca. 210.000 virksomheder, som har pligt til at indsende regnskaber til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, i løbet af forholdsvis kort tid skal indsende regnskaberne digitalt.

I første omgang var lovforslaget udformet således, at virksomheder i regnskabsklasse B allerede skulle indberette 2011-regnskaber digitalt. For at lette virksomhedernes overgang til digital indberetning af regnskaber, er der imidlertid indført en række overgangsordninger. For B-virksomhederne betyder det, at langt de fleste virksomheder med B-regnskaber kan vente et år med at indsende regnskabet digitalt.

To systemer

Virksomhederne kan allerede nu bruge Erhvervs- og Selskabsstyrelsens digitale regnskabsløsninger.

Det ene system er en basis-løsning til virksomheder med meget enkle regnskaber. Her indberetter virksomhederne ved at genindtaste deres regnskabsdata. Når der indtastes data i basis-løsningen, konverteres disse automatisk til det såkaldte XBRL-format, der anvendes ved dannelsen af digitale regnskaber.

Det andet system er rettet imod regnskaber, som ikke kan passes ind i basis-løsningen. Dette system skal bruges på mere omfattende regnskaber, og vil eksempelvis være obligatorisk til indberetning for virksomheder i regnskabsklasse C. For at indberette i dette system, skal virksomheden have adgang til specialsoftware, som kan indsende regnskabet i XBRL-formatet.

Udover XBRL-filen skal virksomheden eller dennes revisor/rådgiver indsende en pdf-fil, hvor virksomhedens regnskab præsenteres i læsbar skrift. I pdf-filen får virksomheden mulighed for at præsentere regnskabet med valgfrihed for eksempelvis logo, billeder og grafer, hvilket XBRL-filen ikke giver mulighed for i dag. Når virksomhederne har vænnet sig til at håndtere indberetning af de digitale regnskaber, og den internationale udvikling på XBRL-området er endnu længere fremme, vil indsendelsen af pdf-filen ifølge lovbemærkningerne kunne udfases og afskaffes.

Hvornår?

Virksomheder i regnskabsklasse B skal indberette regnskaber for regnskabsår, der afsluttes 31. januar 2012 eller senere. B-virksomheder med kalenderårsregnskaber vil således først skulle indberette deres regnskab (kalenderårsregnskabet 2012) digitalt i løbet af foråret 2013.

Virksomheder i regnskabsklasse C skal tidligst indberette digitalt fra udgangen af 2012

Virksomheder i regnskabsklasse D skal tidligst indberette digitalt fra udgangen af 2013.