befordringsfradraget uændret i 2010

Skatterådet har netop vedtaget, at fradragssatserne for befordring mellem hjem og arbejde i 2010 vil være uændrede i forhold til satserne for 2009.

Rådet har samtidig besluttet, at statserne for den skattefri befordringsgodtgørelse ligeledes skal være uændrede - dog med en lille forhøjelse af satsen for brug af egen cykel mv.

Befordringsfradrag

Kilometersatsen for fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads er fastsat således:

0 - 24 km inklusive: Intet fradrag.
25 - 100 km inklusive: 1,90 kr. pr. km.
Over 100 km: 0,95 kr. pr. km.

Pendlere, der er bosat i særligt udpegede kommuner, kan foretage fradrag for befordring mellem hjem og arbejde med samme fradragssats for kørsel over 100 km, som for kørsel mellem 24 - 100 km. De særligt udpegede udkantskommuner kan ses på Skatteministeriets hjemmeside.

Skattefri befordringsgodtgørelse

Satserne for udbetaling af skattefri godtgørelse til dækning af udgifter ved benyttelse af egen bil til erhvervsmæssig kørsel er fra den 1. januar 2010 fastsat således:

Kørsel til og med 20.000 km årligt: 3,56 kr. pr. km.
Kørsel ud over 20.000 km årligt: 1,90 kr. pr. km.

For benyttelse af egen motorcykel er satsen som for egen bil.

Godtgørelse for benyttelse af egen cykel, knallert eller 45-knallert og fremover også scooter er 0,48 kr. pr. km. Det svarer til en stigning på 0,08 kr. pr. km i forhold til 2009.