Incitamentsaflønning

Incitamentsaflønning er blevet et populært redskab for danske børsnoterede selskaber.

Den voksende popularitet har imidlertid vist, at der er et stigende behov for åbenhed og vejledning.

Nye regler

I juni 2007 vedtog Folketinget derfor nye regler i aktieselskabsloven om generalforsamlingens godkendelse af overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion i børsnoterede virksomheder.

I forlægelse af de nye regler anmodede økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen Komitéen for god Selskabsledelse om at udarbejde en vejledning, som børsnoterede selskaber kan anvende i forbindelse med incitamentsaflønning af ledelsen.

Komitéen har nu udarbejdet denne vejledning, som kan ses via linket til højre på nærværende  side.

Incitamentsaflønning er ikke defineret i loven, men omfatter enhver variabel aflønning, dvs. såvel aktiebaseret aflønning som ikke-aktiebaserede bonusordninger, resultatkontrakter og lignende ordninger, hvor den endelige aflønning ikke er kendt på forhånd.

Vejledningen angiver en række hensyn, som bestyrelsen og generalforsamlingen bør overveje i forbindelse med brug af incitamentsaflønning.