Nettoomsætning

Definitionen af, hvad der skal indregnes som nettoomsætning i årsrapporten, kan få betydning for såvel indplacering i regnskabsklasse som afgørelse af, om virksomheden er omfattet af revisionspligt.

I langt de fleste situationer er der ikke tvivl om, hvad virksomheden skal indregne som nettoomsætning. Almindelige handels- og produktionsvirksomheder vil således uproblematisk kunne opgøre nettoomsætningen og indregne denne med benævnelsen “Nettomsætning” i årsrapporten.

Anderledes kan det forholde sig i eksempelvis virksomheder, der har finansielle aktiviteter som hovedaktivitet. Her kan “valget” af fremgangsmåde omkring indregning få afgørende betydning for blandt andet revisionspligten.

Årsregnskabsloven

Årsregnskabsloven definerer nettoomsætning således:

“Salgsværdien af  produkter og tjenesteydelser m.v., der henhører under selskabets ordinære aktiviteter med fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet.”

Udgangspunktet for korrekt indregning er, at virksomhedens aktivitet resulterer i et provenu, der kan indeholdes i ovenstående definition.