Restskat

Det er ved at være tid for at planlægge indbetaling af personlig restskat for indkomståret 2005, hvis procenttillæggene skal undgås.

Der gælder følgende frister:

2. januar 2006

Der kan indbetales restskat uden begrænsning og uden betaling af tillæg til og med 2. januar, som er sidste rettidige betalingsdag.

15. marts 2006

Der kan indbetales den del af restskatten, der overstiger 40.000 kr. uden betaling af 7 %’s-tillæg. Der skal dog betales et rentetillæg på 2 %. Rentetillægget på 2 % lægges på den del af de samlede frivillige indbetalinger af restskat, som indbetales i perioden 3. januar til 3. juli 2006, og som overstiger 40.000 kr. Rentetillægget anses for at være en del af den frivillige indbetaling og bliver trukket fra, inden betalingen godskrives som frivillig indbetaling af restskat.

Sidste rettidige betalingsdag for den del af restskatten, der overstiger 40.000 kr. er den 15. marts 2006.

3. juli 2006

Sidste rettidige betalingsdag for restskat på op til 40.000 kr. er den 3. juli 2006, hvorved betaling af 7 %’s-tillæg undgås.

Rettidig betaling

Betaling kan ske på posthuset, i et pengeinstitut, via Homebanking eller kuvertservice til SKAT’s girokonto 4000978, registreringsnummer 3100.

Benyttes Homebanking vælges enten kortartkode 01 og kontonummer 4000978 eller overførsel til konto reg.nr. 3100, kontonummer 4000978. I begge tilfælde skal der i “Meddelelse til modtager” stå, hvilket Cpr.nr. betalingen vedrører. Husk, at ægtefæller hver for sig skal foretage frivillig indbetaling af restskat - altså to indbetalingskort.

Betaling kan også ske kontant til et Skattecenter eller indsendelse af en check til Skattecenter København, Postboks 2735, 2200 København N.

Betaling er rettidig, når:

  • Posthus, pengeinstitut eller Skattecenter har kvitteret for indbetaling senest den sidste rettidige betalingsdag.
  • SKAT modtager en check med posten senest den sidste rettidige betalingsdag (indbetaler har risikoen for postforsinkelser).
  • Betalingsformidler (Homebanking eller kuvertservice) har modtaget meddelelse så tidligt, at beløbet kan trækkes på kontoen senest den sidste rettidige betalingsdag.