Refusion af udenlandsk moms

Frist

Mange danske virksomheder taber årligt millioner af kroner, fordi de ikke husker at ansøge om at få den udenlandske moms tilbagebetalt.

Fristen for ansøgning om refusion af moms betalt i andre EU-lande for kalenderåret 2003 udløber den 30. juni 2004.

Danske virksomheder, som har betalt moms i andre EU-lande af omkostninger i forbindelse med virksomhedens erhvervsmæssige aktiviteter, skal derfor indsende ansøgning om tilbagebetaling til de respektive landes told- og skattemyndigheder inden fristens udløb.

Det er også muligt at ansøge om momsrefusion i visse lande uden for EU. Det drejer sig bl.a. om Norge, Schweiz og Færøerne.

Momsrefusion indebærer, at en dansk momsregistreret virksomhed, som ikke er momsregistreret i det pågældende land i tilbagesøgningsperioden, kan få refunderet udenlandsk købsmoms af visse indkøb, der er foretaget i forbindelse med virksomhedens erhvervsmæssige aktiviteter i det pågældende land.

De fleste udgifter opstår i forbindelse med medarbejderes deltagelse i messer  mv. samt rejseaktiviteter i forbindelse med eksportsalg. Det drejer sig typisk om udgifter til fortæring, overnatning samt benzin og diesel til firmabil.

Ansøgning

Betingelser

Ansøgningen til andre EU-lande skal almindeligvis dække en periode på mindst 3 måneder og højst et kalenderår. Ansøgningen kan dække en kortere periode end 3 måneder, når det drejer sig om den resterende del af et kalenderår.

Minimumsgrænser

De enkelte lande har fastsat minimumsgrænser for størrelsen af ansøgningsbeløbet. I Danmark udgør beløbet f.eks. 1.500 kr. pr. ansøgning. Grænsen er dog kun 200 kr., hvis ansøgningsperioden vedrører hele kalenderåret eller den resterende del af året.

Bilag og attest

De originale købsbilag skal i alle tilfælde medsendes ansøgningen. Bilagene skal være udstedt til den virksomhed, der ansøger om momsrefusion.

Danske virksomheder skal vedlægge ansøgningen en attest om, at virksomheden er momsregistreret i Danmark. Attesten udstedes af virksomhedens lokale told- og skatteregion.

Ansøgningsskema

Nedenfor fremgår adresserne til de myndigheder indenfor EU som behandler ansøgninger om momsrefusion. Fortegnelsen indeholder også adresser til myndigheder i de lande som fra og med 1. maj 2004 er nye medlemslande.

EU-lande

Vi vil i de fleste tilfælde umiddelbart kunne give de fornødne oplysninger om de enkelte EU-landes momsrefusionsprocedurer samt fremsende eksemplarer af EU-landenes ansøgningsskemaer.

Lande uden for EU

Udover Norge er der naturligvis også andre lande uden for EU, som refunderer moms til virksomheder, der er hjemmehørende i andre lande, eksempelvis Schweiz og Færøerne.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil have undersøgt mulighederne for momsrefusion.

 


Adresseliste over myndigheder indenfor EU som behandler ansøgninger om momsrefusion

Ansøgningsskema kan fås hos/skal sendes til:

Belgien

Bureau central de TVA pour assujettis étrangers

Tour Sablon - 25ème étage

Rue Stevens 7

BE-1000 Bruxelles

Telefon: + 32 2 552 59 77, + 32 2 552 59 82

Telefax: + 32 2 552 55 42

Cypern

VAT Service

46 Themistokli Dhervis Str.

CY-1471 Nicosia

Telefon: + 357 223 063 65, + 357 223 063 88, + 357 223 063 62

Telefax: + 357 227 679 65

Danmark

ToldSkat Sydjylland, Region Sønderborg

Hilmar Finsens Gade 18

DK-6400 Sønderborg

Telefon: + 45 72 37 50 00

Telefax: + 45 72 37 50 03

Estland

Tallina Juriidiliste Isikute

Maksuamet

Endla 8

EE-151 77 Tallinn

Telefon: + 372 693 42 00

Telefax: + 372 693 41 11

Finland

Uudenmaan verovirasto

Yritysverotoimisto

PL 34

FI-00052 VEROTUS

Telefon: + 358 20 46 60 17

Telefax: + 358 9 731 143 92

Frankrig

Direction Générale des impôts

Service de remboursement de la TVA aux assujettis établis à

l’étranger

10 Rue d’Uzès

FR-75080 Paris cedex 02

Telefon: + 33 1 448 225 40, + 33 1 448 225 41

Telefax: + 33 1 404 105 36

Grækenland

Ministry of Finance

14th Directorate of VAT and Indirect Taxes

Sina 2-4

GR-10672 Athens

Telefon: + 30 1 364 72 03

Telefax: + 30 1 364 54 13

Irland

The Revenue Commissioners

VAT Repayment Section

Government Offices

Ennis

County Clare

Telefon: + 353 65 412 00

Telefax: + 353 65 403 94

Italien

Agenzia delle Entrate

Centro Operativo di Pescara

Via Rio Sparto no 21

IT-65100 Pescara

Telefon: + 39 85 577 24 00, + 39 85 577 24 01

Telefax: + 39 85 521 45

Letland

Valsts ienemumu dienesta Lielo nodoklu maksataju parvalde

(Large Taxpayers Board of the State Revenue Service)

Smilsu street 12

Riga

Latvia LV 1050

Telefon: + 371 702 88 03

Litauen

Vilniaus apskrities valstybine mokesciu inspekcija

Sermukðniø g. 4

LT-2600 Vilnius

Telefon: + 370 5 261 66 35

Telefax: + 370 5 268 76 89

Luxembourg

Administration de l’Enregistrement et des Domaines

Bureau d’Imposition XI

17 Avenue Guillaume

BP 31

LU-2010 Luxembourg

Telefon: + 352 44 90 54 55

Telefax: + 352 25 07 96

Malta

Commissioner of VAT

Value Added Tax Department

Centre Point Building, a’ Paris Road, Birkirkara, Malta CMR02

Telefon: +356 21499330

E-mail: vat@gov.mt

website:

www.vat.gov.mt

Holland

Belastingdienst/Particulieren

Ondernemingen Buitenland

Postbus 2865

NL-6401 DJ Heerlen

Telefon: + 31 45 573 66 66

Telefax: + 31 45 573 66 84

Polen

Second Warsaw Center Tax Office

Drugi Urzad Skarbowy

ul. Lindleya 14

PL-02-013 Warszawa �ródmie�cie

Telefon: + 48 22 621 72 49

Telefax: + 48 22 625 50 06

Portugal

Direcção-Geral das Contribuições e Impostos

Direcção de Serviços de Reembolsos do IVA

Avenida João XXI

Apartado 8220

PT-1802 Lisboa Codex

Telefon: + 351 21 761 05 82/3/5

Telefax: + 351 21 793 81 33

Slovakiet

Danový úrad Bratislava I

Radlinského 37

P.O. Box 89

SK-817 89 Bratislava

Telefon: + 421 2 524 421 49

Slovenien

Tax office Ljubljana

P.O. Box 107

Dunanjska 22

SI-1000 Ljubljana

Telefon: + 386 1 474 46 02, + 386 1 474 42 97

Telefax: + 386 1 474 43 71

Spanien

Delegación Especial de Madrid de la Agencia Estatal de Aministración

Tributaria

Sección de Regimenes Especiales

c/ Guzmán el Bueno, 139 Planta 1a

ES-28071 Madrid

Telefon: + 34 1 582 67 39

Telefax: + 34 1 582 67 57

Storbritannien

HM Customs and Excise

VAT Overseas Repayment Unit

Custom House

PO Box 34

Londonderry BT 48 7AE

Northern Ireland

Telefon: + 44 2871 37 62 00

Telefax: + 44 2871 37 25 20

Sverige

Skatteverket

Särskilda skattekontoret

SE-771 83 Ludvika

Telefon: + 46 240 870 00

Telefax: + 46 240 103 40

Tjekkiet

Financni urad pro Prahu 1

(Financial Office for Prague 1)

Stepanska 28

CZ-110 00 Praha 1

Telefon: + 420 2 240 411 11

Telefax: + 420 2 240 419 12, + 420 2 240 419 18

Tyskland

Bundesamt für Finanzen

Friedhofstrasse 1

DE-53225 Bonn

Telefon: + 49 228 40 60

Telefax: + 49 228 406 26 61

Ungarn

APEH Észak-budapesti

Igazgatósága Külfödiek Ügyeit

Intézö Föosztály

HU-1387 Budapest Pf. 45

Telefon: + 361 412 70 00

Telefax: + 361 239 5051

www.apeh.hu

Østrig

Finanzamt Graz-Stadt

Referat für ausländische Unternehmer

Conrad von Hötzendorfstrasse 14-18

AT-8018 Graz

Telefon: + 43 316 88 10

Telefax: + 43 316 81 76 08