Fri telefon

Told- og Skattestyrelsen har meddelt, at arbejdsgiverbetalt dataforbindelse med adgang til firmaets netværk er helt skattefri, selv om arbejdsgiveren i forvejen dækker den ansattes udgifter til almindelig telefoni på samme telefonlinie.

Lønmodtagere, som får telefon betalt af arbejdsgiveren, bliver normalt beskattet af værdien heraf, svarende til maksimalt 3.000 kr. årligt. Beløbet er B-indkomst.

Hvis en ansat har fri dataforbindelse og fri telefon stillet til rådighed af arbejdsgiveren på samme tid og via samme telefonlinie, eksempelvis på ADSL, ISDN eller almindelig telefonforbindelse, er konsekvensen af den helt nye afgørelse, at den ansatte hverken skal beskattes af fri telefon eller fri datalinie.

Man har fra skattemyndighedernes side tilstræbt en enkel løsning, så man slipper for at dele regningen op i en skattefri og en skattepligtig del. Ansatte, som kun har fri telefon, og som ikke har nogen dataforbindelse, eller som har en ekstra telefon eksempelvis i et sommerhus, skal fortsat betale skat af 3.000 kr. årligt af denne.

Skatten kan dog reduceres med husstandens øvrige private telefonudgifter, eksempelvis til mobiltelefon. Overstiger den samlede private telefonregning 3.000 kr. årligt, bliver der således intet at beskatte.