Historie

Historie

En historie med et strejf af Korsbæk

RIR Revisions historie tager sin begyndelse den 20. oktober 1922, hvor revisor Martin Hansen etablerer sin virksomhed på Mølledammen 5 i Roskilde under navnet “Revisionsfirmaet Martin Hansen”. Kontoret flytter senere til Algade 25 (1935) og derefter til Bondetinget 9 (1942). I 1953 dør Martin Hansen, og firmaet bliver overtaget af to københavnere: W. Pallesen og M.A. Christensen, der begge er statsautoriserede revisorer. M.A. Christensen vælger på et tidspunkt at føre firmaet videre alene, og dermed begynder den nyere tids historie for RIR Revision. Der var på dette tidspunkt 6 medarbejdere i virksomheden.

Navneændring

I løbet af 60’erne udvider virksomheden flere gange og flytter til Algade 5-7. I samme årti bliver firmaet omdannet til et interessentskab. Virksomheden vokser og i 1970 er der ca. 20 ansatte.

I oktober 1973 flytter virksomheden til det nuværende hovedkontor på Himmelev Bygade 70 i Roskilde.

Med virkning fra 1. januar 2011 bliver RIR Revision omdannet til et partnerselskab og vores navn ændres til “RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab”.

Åbner i Holbæk

I 1977 åbner vi et kontor i Holbæk. Det gør vi ud fra et ønske om at ekspandere udenfor Roskilde-området, men samtidig være så tæt på, at medarbejderkapaciteten og kompetencerne kan udnyttes på tværs af de to fysiske kontorer. Vores Holbæk-kontor har i dag til huse i Havnegade 2.

Internationale samarbejde

I begyndelsen af 80’erne tager RIR Revision kontakt til flere udenlandske revisionsfirmaer, og skaber herved det, der i dag er blevet til vores internationale samarbejde, BKR International, som rangerer blandt de 10 største i verden.

Vores internationale samarbejde er en stor styrke, når vi skal rådgive vores kunder omkring deres internationale aftaler og aktiviteter.

Revisorgruppen Danmark

De konstant stigende krav til statsautoriserede revisorers arbejde bliver i 1991 en medvirkende årsag til, at RIR Revision tager initiativ til stiftelsen af foreningen Revisorgruppen Danmark. Foreningens primære formål er etableringen af et system til kvalitetssikring samt kursusvirksomhed for medlemsvirksomhedernes partnere og ansatte.

Siden Martin Hansens opstart i 1922 er der sket rigtig meget med RIR Revision. Vi er vokset på en kontrolleret og hensigtsmæssig måde i takt med at vores kunder er blevet flere og større. I snart 100 år har vi været i stand til at tiltrække nye kunder samtidig med at vi har fastholdt de eksisterende. Vi er i dag en topmoderne virksomhed med flere end 50 engagerede og kompetente medarbejdere, der dagligt sørger for at vi kan servicere vores mange kunder på en professionel og værdiskabende måde.