Generationsskifte

Generationsskifte

Det kræver grundighed og mange overvejelser, når du vil købe eller sælge en virksomhed. Det gælder også, hvis du ønsker at sælge til næste generation. Du reflekterer formentlig meget over, hvem der kan og vil tage over efter dig, og gør dig sikkert også mange bekymringer om fremtiden på din virksomheds og din families vegne. Det er helt naturligt.

Langt de fleste involverer derfor deres revisor, når virksomheden skal skifte ejer – og vi har gennem årene fået meget stor erfaring og ekspertise på dette område.

Ønsker du at købe, er det afgørende, at al relevant information er til stede. Så kan de konsekvensberegninger, der ligger til grund for værdiansættelsen, foretages så præcist som muligt.

Skal du sælge din virksomhed, kan mange hensyn spille ind, afhængig af køberen. Er det en konkurrent? Én eller flere ansatte? Eller andre? Ønsker du at sælge virksomheden til næste generation, kan det ske efter flere modeller, afhængig af økonomiske og personlige forhold. De skattemæssige konsekvenser er af indlysende grunde en vigtig del af overvejelserne.

Nøgleordet i den slags processer er planlægning, hvis løsningen skal være optimal. Det gælder i særlig grad ved generationsskifte – og denne proces kan godt tage flere år.

Alt for mange har måttet erkende, at det ikke kan lade sig gøre at ændre på begivenheder, der er fortid. Derfor er det klogt at involvere os som revisorer allerede på overvejelsesstadiet.

Kontakt

Palle Thaisen

Partner

Tlf: 4636 6000
Mobil: 4025 5000
E-mail: pt@rir.dk