Generationsskifte

I samarbejde med ReviTax har vi udgivet publikationen Generationsskifte, der beskriver nogle af de mere generelle overvejelser, der bør gøres i forbindelse med et generationsskifte. Publikationen omhandler desuden de skatte-mæssige problemstillinger og muligheder ved overdragelse af såvel en virksomhed, der drives i personligt regi som i selskabsform. Taleksempler er anvendt til illustration af de skattemæssige konsekvenser og sammenligning af de skattemæssige muligheder.