Facit

Facit maj-juni 2019

I dette jubilæumsnummer af FACIT kan du læse om:

 • Er der en revisor til stede?
 • Samspillet mellem advokat og revisor
 • Udnyt fleksibiliteten til at købe de ydelser, der skaber størst værdi
 • GDPR - en døgnflue?
 • Godt nyt til sommerhusejere
 • Momsfri virksomhedsoverdragelse - den nye fortolkning
 • Erhvervsmæssig anvendelse af egen ejendom

FACIT marts 2019

I dette nummer af FACIT kan du læse om:

 • Skattestop på kredit?
 • Ejendomsskatter
 • Revisionspligt eller ej?
 • Rette indkomstmodtager
 • Årsregnskabsloven er ændret - igen!
 • Det bemærkes

FACIT december 2018

I dette nummer af FACIT kan du læse om:

 • Nu er det jul igen 
 • Funktionsadskillelse
 • Gunstige bundfradrag ved privat udlejning
 • Ekstraordinært udbytte
 • Hvorfor beskæftiger vi os med alt dette?
 • Det bemærkes

FACIT august-september 2018

I dette nummer af FACIT kan du læse om:

 • ePrivacy-forordning
 • Nye fradrag i 2018
 • Opdatering af selskabsloven
 • Bitcoins og andre kryptovalutaer
 • Det bemærkes

FACIT maj-juni 2018

I dette nummer af FACIT kan du læse om:

 • Sommerferien står for døren
 • Samtidighedsferie
 • Kan rentefælder klappe?
 • Repræsentationsudgifter
 • Revisorrobotten
 • Det bemærkes

FACIT marts 2018

I dette nummer af FACIT kan du læse om:

 • Det frydefulde forår
 • Moms- og skattetjek
 • Husk håndværkerfradraget
 • Meddelelse fra ledelsen
 • Hvidvaskloven
 • Det bemærkes

FACIT december 2017

I dette nummer af FACIT kan du læse om:

 • Regeringen rykker på skat og platformsøkonomi
 • Det er ikke tal det hele
 • Databeskyttelsesloven banker på døren
 • Den nye persondataforvirring
 • Det bemærkes

FACIT september 2017

I dette nummer af FACIT kan du læse om:

 • Nye boligbeskatningsregler
 • Hvis det er lige ved at gå galt
 • Skattefri kørselsgodtgørelse
 • Undervisning i legemsøvelser, musik, håndarbejde mv.
 • Det bemærkes

FACIT juni 2017

I juni-nummeret af FACIT kan du blandt andet læse om:

 • Det, man sår i sin ungdom - høster man som gammel
 • Pensionsforhold
 • Investeringsejendomme
 • Ransomware og gidseltagning
 • Driftsøkonomi

FACIT marts 2017

I årets første udgave af FACIT kan du blandt andet læse om:

 • Når revisor kommunikerer
 • Nye regler for sommerhusejere
 • Generationsskifte

FACIT december 2016

Decemberudgaven af FACIT omhandler følgende emner:

 • Hvordan undgås fejlcasting?
 • Lovlige kapitalejerlån?
 • Moms ved websalg
 • Rejser og skat

FACIT september 2016

I efterårsudgaven af FACIT kan du læse om:

 • Skattemæssige forhold ved forældrekøb
 • Skattemæssig behandling af sponsorater
 • Nye regler om ansættelsesklausuler
 • Stramning af momspraksis ved salg af bygninger efter forudgående udlejning
 • Revisionsprotokollen - er den afskaffet?

FACIT juni 2016

I sommerudgaven af FACIT kan du læse om:

 • EU-forordning om persondata
 • Medarbejderaktier
 • Hvidvask af penge
 • Crowdfunding

FACIT marts 2016

Forårsudgaven af FACIT omhandler følgende emner:

 • Afgiftslempelse ved familiegenerationsskifte
 • Revisors erklæringer - forskelle og ligheder
 • Brug af sociale medier - hvor går grænsen?
 • Omvendt momsbetalingspligt

FACIT september 2015

Vi kommer bredt omkring i den nye udgave af FACIT. Du kan læse om:

 • Årsregnskabsloven er ændret
 • Bestyrelsesansvaret
 • Momsgrundlaget ved byttehandler
 • Fri bolig