Budgettering

Budgettering

Budgetter er vigtige. De giver konkrete mål og overblik over, hvor godt det går for en virksomhed som helhed og for de enkelte afdelinger. Udarbejdelsen af dem er en sund proces, der skaber et billede af virksomhedens forventede økonomiske udvikling og muligheder.

I processen med at udarbejde budgetter, kommer I til at fastlægge forudsætningerne for budgettet. Et budget udtrykker forventningerne til virksomhedens fremtid, og selve processen med at simulere forskellige scenarier giver erfaringsmæssigt anledning til, at I kan overveje nye salgsstrategier, omkostningsstrukturer og sammensætning af virksomhedens balance.

Ofte suppleres budgettet med en forretningsplan, hvor der bliver redegjort for de trufne valg. Vi har værktøjerne til at guide jer igennem budgetproceduren og opstilling af budgetter og evt. forretningsplan, men indholdet defineres af virksomheden.

Lige så vigtig er budgetkontrollen, hvor de realiserede resultater holdes op mod budgettet og afvigelserne bliver analyseret. Denne kontrol kan lede videre til justering af virksomhedens tiltag i kommende perioder.