Bogføringsassistance

Bogføringsassistance

Overlad trygt dit bogholderi til os, så du kan fokusere på din virksomheds kerneforretning.

En del virksomheder vælger at lægge deres bogholderifunktion ud af huset. Det kan der være flere årsager til.

Virksomheden slipper for at bruge tid og kræfter på at sætte sig ind i reglerne for dansk og europæisk moms, A-skat, lønsumsafgift, grønne afgifter, refusionsordninger og meget andet. I stedet trækker virksomhederne på vores ekspertise. Det er effektivt, trygt og nemt.

Vi leverer alle de oplysninger, der skal indberettes til de offentlige myndigheder. Og den elektroniske bogføring skaber i kraft af periodebalancerne et klart overblik over virksomhedens økonomi.

Ønsker du som kunde at stå for dit eget bogholderi, kan vi naturligvis også rådgive om valg af it-system og bogføringsprogram, så indkøringen bliver problemfri og brugervenlig.