Skatteplanlægning

Skatteplanlægning

Det kan have stor betydning for virksomhedens likviditet, at afregning af skat, moms og afgifter foregår optimalt og planmæssigt. På disse områder kan vi være behjælpelig med assistance og ekspertviden. Vi yder skatterådgivning og skattemæssig assistance til såvel virksomhedsejere som til virksomheder drevet i selskabsform, personligt ejede virksomheder eller foreninger.