Forventningsafstemning

Forventningsafstemning

Vi vægter forventningsafstemning med vores kunder meget højt. Det er vores erfaring, at det giver tilfredshed hos begge parter, når vi har klare aftaler fra begyndelsen. Derfor aftaler vi også altid indholdet af vores assistance og rådgivning med kunderne, før vi går i gang med at løse opgaver, da det er grundlaget for et godt og vellykket samarbejde.

For at effektivisere vores ydelse samt minimere kundens udgift til revisorbistand, gennemgår vi i forbindelse med etablering af et samarbejde, hvilke arbejdsopgaver, der med fordel kan udføres af kunden selv, og hvilke opgaver, vi som revisorer skal udføre. Vi ved af erfaring, at vores kunder er meget forskellige og at deres behov derfor også varierer.

Når din virksomhed skal have udført revision, planlægger vi arbejdet nøje, så hver enkelt revisionsopgave bliver løst på den mest effektive måde. Det sikrer forudsigelighed og kvalitet i det udførte arbejde.

En stor del af vores opgaver bliver løst ved hjælp af it- og digitale værktøjer, og det sikrer dig som kunde en både hurtig og præcis revision.