Due diligence

Due diligence

Hvis du skal købe en virksomhed vil det ofte være en god idé at gennemføre en undersøgelse af virksomheden, inden du skriver under på købsaftalen. Denne undersøgelse kaldes ofte en due diligence og gennemføres især vedrørende finansielle og skattemæssige forhold i virksomheden. Formålet med at gennemføre en due diligence kan være mange.

Det kan være at:

  • Skabe indblik i den virksomhed, du vil købe.
  • Sikre dig at de oplysninger, som sælger har fremlagt, er korrekte og komplette.
  • Give et bedre grundlag for at vurdere værdiansættelsen af virksomheden.


Vi har gennem de seneste 15 år gennemført due diligence for vores kunder på langt flere end 300 virksomhedshandler, og vores store erfaring og ekspertise gør os i stand til at rådgive dig om dit virksomhedsopkøb samt identificere væsentlige forhold, som kan have betydning for handelen.

Det kan have afgørende betydning for opkøbets succes, at du trækker på erfarne specialister inden for køb af virksomhed. Faldgruberne er mange, men det er løsningsmulighederne også. Vi kan nemt og hurtigt komme med forslag til, hvor problemerne i en sådan handel kan ligge begravet, men også inspirere dig til løsninger, som du ikke selv havde tænkt på. Det er vores erfaring, at der i forbindelse med virksomhedshandler er en række særlige områder, som vil kunne påvirke virksomhedens fremtidige drift og overskud, og derfor er det noget, som vi er meget fokuserede på i vores rådgivning til dig: 

  • Vi undersøger om virksomhedens pris er den rettet.
  • Vi sikrer, at synergierne er reelle og realistiske.
  • Vi holder fokus på de væsentligste forhold.
  • Vi styrer processen med at købe og sælge virksomheden.
  • Vi anvender alle de informationer proaktivt, som vi har fundet i vores due diligence.
  • Vi hjælper dig med kommunikationen og opfølgningen på købsprocessen.

Vi kan, baseret på vores store erfaring, skræddersy en due diligence, der fokuserer på lige netop de forhold, som er væsentlige i dit virksomhedsopkøb.

Kontakt

René Mørch Sørensen

Partner

Tlf: 4636 6000
Mobil: 3048 0608
E-mail: rms@rir.dk